Toyota Prius 2017 tiêu thụ xăng trung bình 2,5 lít/100 km


 
Yêu cầu báo giá